Societatea Inginerilor Textilisti

Stiri Societatea Inginerilor Textilisti

2016-12-08Eveniment de diseminare Erasmus plus VET la Colegiul Tehnic "Gh. Asachi" - Bucuresti

Evenimentul de diseminare Erasmus Plus – VET a avut ca scop principal prezentarea a doua proiecte de formare profesionala având drept coordonator INCDTP -Bucuresti.
Cele doua proiecte sunt:
Acronimul
Advan2Tex / TexMatrix
Perioada derulare
2014-20116 / 2016-2018
Titlul
“E-learning course for innovative textile fields” / “Matrix of knowledge for innovation and competitiveness in textile enterprises”
Nr contract
2014-1-RO01-KA202-2909 / 2016-1-RO01-KA202-024498
Evenimentul a fost organizat in vederea atragerii tinerilor liceeni din domeniul profesional textil către o cariera in industria, respectiv cercetarea textila. In acest sens, echipa INCDTP s-a pregătit cu prezentări PPT atractive si cu exemplificarea lucrului online pe platforma de e-learning, printr-un mod de abordare interactiv.
In vederea organizării evenimentului, s-au mobilizat membri Societății Inginerilor Textiliști din AGIR, o societate cu multiple activități in domeniul obștesc de popularizare a rezultatelor cercetării.
Au participat un număr de 32 de liceeni in laboratorul de studii in domeniul textil.
S-au prezentat atât elementele de baza din domeniul ingineriei textile, cat si beneficiile lucrului in sistem de e-learning pe platforma www.advan2tex.eu.